"توضيحات بنر تبليغاتي">

Powered by WebGozar

 

نام

معادل فارسی

نام

معادل فارسی

bull

گاو نر

fox

روباه

cow

گاو ماده

bear

خرس

calf

گوساله

polar bear

خرس قطبی

horse

اسب

koala bear

کوالا

mule

قاطر

panda

خرس پاندا

pony

اسب کوتاه

wolf

گرگ

donkey

الاغ

tiger

ببر

sheep

گوسفند

lion

شیر

lamb

بره

leopard

پلنگ

goat

بز

hyena

کفتار

kid

بزغاله

elephant

فیل

pig

خوک، گراز

zebra

گورخر

sow

ماده خوک بالغ

giraffe

زرافه

piglet

بچه خوک

buffalo

بوفالو

cat

گربه

camel

شتر

dog

سگ

raccoon

راکون

mouse

موش

skunk

راسو

bat

خفاش

beaver

سگ آبی

squirrel

سنجاب

boar

گراز نر

chipmunk

سنجاب راه راه

possum

صاریغ

rabbit

خرگوش

kangaroo

کانگورو

moose

گوزن شمالی

porcupine

جوجه تیغی

buck

گوزن نر، خرگوش نر

mole

موش کور

doe

گوزن‌ماده،خرگوش‌ماده

armadillo

گورکن

fawn

آهو بره

anteater

مورچه خوار

ram

قوچ، گوسفند نر

gorilla

گوریل

monkey

میمون

hippo

اسب آبی

jack

الاغ نر اخته نشده

muskrat

موش آبی

deer

اهوي‌ كوهي

rat/ vole

موش صحرایی

antelope

بزکوهى

ape

ميمون‌، بوزينه‌

basset

نوعي‌ سگ‌ شكاري‌ پا كوتاه‌

bitch

سگ‌ ماده‌

buffalo

گاومیش

ram

گوسفند نر

alligator

تمساح

ewe

گوسفند ماده

crocodile

سوسمار

snake

مار

puppy

سگ توله

ass

خر

tortoise

لاك‌ پشت‌

owl 

جغد 

تکمیل شده توسط ابوذر فرجی

Prepared by: Aboozar Faraji

توجه: با پوزش اگر نام حیوانی از قلم افتاده به هر دو زبان برای ما ارسال کنید

source: english-city.blogfa.com:: موضوعات مرتبط: Vocabulary
ن : Aboozar Faraji
ت : Fri 23 Sep 2011
 
جهت اطلاع از تنظیمات و ویــــرایش این قالب اینجا را کلیک کنید.

.:: کلیک کنید ::.